O firmě

Během posledních málo let se firma Trevos Košťálov s.r.o. stala důležitým producentem polypropylenové střiže nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Tato střiž dodávaná pod obchodním názvem TREVON si dnes nachází stále více spokojených zákazníků.

Společnost Trevos Košťálov spol. s r.o. vznikla v roce 1993 během privatizace přeměnou části státního podniku zabývajícího se výrobou a prodejem textilu a prodloužila tak více než stoletou tradici místního textilního průmyslu. Nejprve byla produkce firmy tvořena pouze výrobou bavlněných a směsových přízí a výrobou netkaných bytových, dekoračních a technických textilií, avšak brzy po vzniku firmy byl managementem společnosti stanoven nový podnikatelský záměr spočívající v částečném přechodu k výrobě vláken - střiže. Pro zahájení produkce byla zakoupena a instalována nová výrobní kapacita pro výrobu velmi jemných střiží.. S výrobou bylo započato v roce 1996 a TREVOS Košťálov s.r.o. se tím vlastně  stal v České republice v této oblasti průkopníkem.

Přes počáteční problémy s realizací nového výrobku na trzích bylo dosaženo toho, že zákazníci vzali nové výrobky i novou firmu brzy na vědomí. Přesvědčili se totiž o kvalitě vyráběného materiálu, ochotě přizpůsobení výrobků konkrétním požadavkům zákazníka, dodávkové kázni a o serióznosti obchodního partnera vůbec. Všechno to se plně projevilo v průběhu roku 1998, kdy byla veškerá výrobní kapacita vyprodána a tak došlo k situaci, že firma byla nucena některé zákazníky z kapacitních důvodů odmítnout.

Tento stav vedl management společnosti k rozšíření podnikatelského záměru na zvýšení výrobní kapacity a tohoto cíle bylo dosaženo v roce 2000 v podobě instalace druhé výrobní linky od již osvědčených zahraničních dodavatelů. Ačkoli bylo nutné znovu jednat s potencionálními zákazníky a připravit tak podmínky pro odbytové zvládnutí celého projektu, naše společnost se tohoto úkolu zhostila s úspěchem a proto neměla ani s prodejem produkce z druhé linky problémy.

Kapacita dvou linek přestala být v roce 2004 dostačující, a proto bylo vedení společnosti nuceno rozšířit výrobní kapacitu o třetí linku na výrobu POP střiže. Toto výrobní zařízení bylo uvedeno do provozu v červnu 2005.

V současné době je zhruba 60% produkce směřováno na tuzemský trh a zbylý objem je exportován s orientací prodeje na západoevropské trhy.

Kvalita se pro nás stala samozřejmostí a v roce 1999 byl v naší firmě zaveden systém zajišťování kvality dle standardů ISO 9002. V roce 2002 byla provedena recertifikace na ISO 9001. K vysokému stupni jakosti výrobků přispívá nejen moderní technologie, ale i kvalifikovanost našich operátorů, kteří tyto technologie obsluhují a v neposlední řadě skutečnost, že naše polypropylenová střiž je vyráběna pouze z prvotřídních polypropylenových granulátů. A zřejmě není třeba dodávat, že deklarované parametry výrobků (viz. sortimentní tabulka) jsou průběžně kontrolovány za použití standardních měřících metod v naší moderně vybavené laboratoři.