Polypropylenová střiž TREVON

TECHNOLOGIE

Polypropylenovou stříž lze vyrábět klasickým dvoustupňovým procesem nebo jednostupňovým kompaktním zvlákňováním.

Výrobní zařízení

Firma TREVOS Košťálov s.r.o. používá pro výrobu polypropylenové stříže jednostupňová kontinuální zařízení od renomované německé firmy Fleissner GmbH &  Co.(subdodavatelem zvlákňovacích jednotek je firma Rieter GmbH a balicích lisů firma AUTEFA GmbH).

Jednostupňový proces se na rozdíl od dvoustupňového uplatňuje při výrobě vláken na linkách s nižší produkcí (řádově v tisících tun ročně) a vyznačuje se rychlostmi zvlákňování zhruba 10-20krát nižšími než proces konvenční.

Jednostupňový proces je však méně náročný z ekonomického hlediska (pořizovací a provozní náklady), má nižší nároky na místo, nižší strojové zařízení a zároveň je asi 10krát pružnější pokud jde o změnu výrobní šarže (ekonomicky přijatelná šarže činí u tohoto procesu několik málo tun a změna vyráběného typu řádově hodiny).

Procesní technologie

Polypropylenový granulát je automaticky dávkován do šnekového extruderu, kde se polypropylen za určité teploty roztaví a zhomogenizuje. Tavenina je potom dopravena potrubím na přádní trám, kde je pomocí přádních pump protlačována tryskami. Přádní trám může obsahovat několik tryskových bloků, z nichž v každém může být až několik desítek tisíc trysek.

Vlákna jsou od trysek odtahována určitou rychlostí, která je určující pro délkovou hmotnost (jemnost) vláken, pomocí poháněného smáčecího válce je na ně nanášena aviváž (která má za úkol zlepšit následnou zpracovatelnost vláken snížením elektrostatického nabíjení, omezením soudržnosti filamentů, zušlechtěním povrchu…). a následně jsou jednotlivé filamenty svedeny do pramenů a ty poté do jednoho či více svazků (kabelů).

Odtah vláken je zajišťován tzv. prvním odtahovým (či průtahovým) ústrojím, kde svazek vláken prochází přes systém zpravidla 7 horizontálních válců, tzv. galet.

V úseku mezi prvním a druhým průtahovým ústrojím je třeba vlákenný svazek prodloužit, tzn. co nejvíce zorientovat molekulové řetězce polymeru ve směru osy dloužení a tím vláknům dodat potřebné mechanické vlastnosti. To je realizováno tím, že galety druhého průtahového ústrojí se pohybují až několikanásobně vyšší rychlostí než galety prvního ústrojí.

V prostoru mezi oběma ústrojími navíc pramen prochází parním kanálem, kde na vlákno působí vysoká teplota, umožňující dloužící proces.

Po odpovídajícím vydloužení vlákna směřuje svazek vláken do pěchovacího zařízení (crimper), kde je odmáčkávána přebytečná aviváž z vláken, ale kde se především vtlačením svazku vláken do pěchovací komory dosahuje jeho zkadeření.

Poslední částí procesu rozhodující o vlastnostech vláken je tepelná fixace, která zabraňuje nežádoucím změnám (vlivem uvolnění napětí ve vláknech ochlazením) již dosažených parametrů.

Na závěr je potom vlákenný pramen v řezacím stroji nařezán na jednotlivá vlákna o stanovené délce a následuje doprava již hotové stříže do lisu, kde je provedeno zkompaktnění do formy balíku o daných rozměrech s hmotnosti.