Polypropylenová střiž TREVON

VLASTNOSTI VLÁKEN

Chemická odolnost

Chemická odolnost polypropylenových vláken je za normálních teplot výborná a dobrá i za zvýšených (polypropylen odolává většině běžných kyselin a zásad s výjimkou silných oxidačních činidel). Proto je možno polypropylenová vlákna využívat pro všechny náročné technické aplikace - např. průmyslovou filtraci.

Nízká navlhavost

Polypropylenová vlákna vykazují velice nízkou sorpci vody neboli mají tzv. hydrofobní vlastnosti, které zaručují, že tato vlákna jsou schopna si uchovat svoje pevnostní a rozměrové charakteristiky I ve vlhkém prostředí.

materiál navlhavost
[%]
polypropylen 0,05
polyester 0,4
polyamid 4,5
bavlna 8
vlna 16

Nízká specifická hmotnost

Polypropylenová vlákna mohou v konkurenci s ostatními syntetickými i přírodními vlákny nabídnout i nejnižší specifickou hmotnost (hustotu) a tím i nejvyšší specifický objem, tzn. jsou při stejném objemu lehčí a při stejné hmotnosti objemnější.

materiál specifický objem
[cm³/g]
polypropylen 1,1
polyamid 0,88
vlna 0,76
polyester 0,72
bavlna 0,66

Nízká tepelná vodivost

Díky svojí nízké tepelné vodivosti jsou polypropylenová vlákna dokonce i v porovnání s vlnou velmi teplá, což umožňuje jejich použití i v oděvnictví.

materiál relativní
tepelná vodivost
vzduch 1
polypropylen 6
vlna 7
viskóza 11
bavlna 17

Vysoká odolnost vůči oděru

Odolnost vůči oděru dokonce i ve vlhkém prostředí díky hladkosti a tvrdosti povrchu se projeví i ve směsích polypropylenových vláken s jinými, kde polypropylenová vlákna adekvátně  zvyšují odolnost vůči abrazi dle jejich procentního zastoupení ve směsi.

Nízké elektrostatické nabíjení

Díky své pozici na triboelektrické stupnici blízko nejběžnějších materiálů, lze tyto materiály používat v přímém kontaktu s polypropylenovými vlákny (např. koberec, podrážky bot z kůže, gumy, PVC).

Odolnost vůči nečistotám

Chemické složení polypropylenových vláken samo o sobě  zaručuje, že vlákna neabsorbují a nereagují s látkami, které mohou způsobovat skvrny. To má samozřejmě za následek snadné odstraňování skvrn během praní.

Odolnost vůči mikroorganismům

Odolnost vůči biologické degradaci polypropylenových vláken umožňuje jejich využití i pro některé biochemické aplikace, jako je např. filtrace.